значення

1) (громадська, політична, історична й под. суть кого / чого-н.), важливість, вага, роль
2) (слова, вислову тощо), зміст, розуміння
3) див. суть

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • значення — я, с. 1) Громадська, політична, історична і т. ін. вага, роль кого , чого небудь; важливість. 2) Сутність чого небудь; зміст. 3) Абстрактна величина з однією характеристикою, згідно з якою вона може порівнюватися з іншими абстрактними величинами …   Український тлумачний словник

  • значення — див. значення і смисл …   Філософський енциклопедичний словник

  • значення — 1 іменник середнього роду вага, важливість; зміст значення 2 іменник середнього роду позначання …   Орфографічний словник української мови

  • значення і смисл — характеристики знака, які фіксують, з одного боку, те, представником чого знак є, що він іменує, виокремлює, позначає, а з другого спосіб, яким знак позначає предмет; модус презентації позначуваного; характеристику позначуваних предметів… …   Філософський енциклопедичний словник

  • модальне значення — мода …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • Помилки та норми — Помилковий слововжиток // Нормативний слововжиток // Примітка біля 400 творів у новому виді // близько (або майже) 400 творів у новому вигляді // 1. Сучасні довідкові джерела з культури укр. слова фіксують використання прийменника біля на… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • багатозначна логіка — сукупність логічних теорій, в яких висловлюванням приписують більше ніж два значення істинності. Системи Б.л. є узагальненнями класичної логіки, і розрізняють їх залежно від того, які саме вихідні положення класичних логічних теорій вони… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Пастирський - пасторальний - душпастирський — Донедавна було досить легко розрізнити, коли в українській мові вживати слово пастирський, а коли пасторальний. У СУМ і читаємо, що пастирський це прикметник до пастир, наприклад: пастирське серце, пастирський обов язок, а навіть пастирський пес… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Verwaltungsgliederung der Ukraine — Die Verwaltungsgliederung der Ukraine ist stark an das Prinzip des Einheitsstaates angelehnt. Das Land wird in 24 Oblaste (ukrainisch Einzahl „область“/oblast; Mehrzahl „області“/oblasti), eine „Autonome Republik“ (ukrainisch „автономна… …   Deutsch Wikipedia

  • параметр — а, ч. 1) Величина, що входить у математичну формулу і зберігає своє постійне значення лише за цих умов. 2) спец. Величина, властива якому небудь предмету, пристрою, явищу. •• Ергономі/чний пара/метр кількісна характеристика технічних особливостей …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.